Wspólnoty

S.B.M. ŁUCZNIK zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem 50 wspólnotami mieszkaniowymi. Jesteśmy drugim co do wielkości takim zarządcą i administratorem zasobów należących do wspólnot mieszkaniowych w naszym regionie. Na rynku jest jeszcze jedna spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza kilkunastoma wspólnotami, działają też prywatni administratorzy. Ich zasoby i doświadczenie są jednak zdecydowanie mniejsze niż nasze. Bliższych informacji udziela Dział Wspólnot Mieszkaniowych mieszczący się przy ul. Hallera 2, tel. 48 629 94 25.