Władze Spółdzielni

Zarząd:
Kazimierz Woźniak – Prezes Zarządu
Paweł Gryka – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i GZM
Agnieszka Druszcz – Główna Księgowa
Alicja Magdalena Sierańska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Andrzej Karpeta – Przewodniczący Rady
Jerzy Bednarz
Sławomir Cichocki
Maria Dobosz
Benedykt Dziuba
Andrzej Jarosławski
Katarzyna Kołodziejska
Dorota Majewska
Cezary Zakrzewski