Wspólnoty

S.B.M. ŁUCZNIK zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem 46 wspólnotami mieszkaniowymi. Jesteśmy po R.T.B.S. „Administrator” drugim takim zarządcą i administratorem zasobów należących do wspólnot mieszkaniowych. Na rynku jest jeszcze jedna spółdzielnia mieszkaniowa, która ma kilkanaście takich budynków, są też prywatni administratorzy. Ich zasoby i doświadczenie są jednak zdecydowanie mniejsze niż nasze. Bliższych informacji udziela Dział Wspólnot Mieszkaniowych mieszczący się przy ul. Hallera 2, tel. 48 629 94 25.