Władze Spółdzielni

Zarząd:
mgr Kazimierz Woźniak – Prezes Zarządu
mgr inż. Paweł Gryka – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i GZM
mgr inż. Zdzisław Wilczak – Społeczny Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:
Leszek Mazurek – Przewodniczący Rady
Jerzy Bednarz
Benedykt Dziuba
Sławomir Kacprzak
Iwona Kołodziejska
Marianna Majewska
Edyta Małecka
Iwona Panek
Jadwiga Warchoł