Władze Spółdzielni

Zarząd:
mgr Kazimierz Woźniak – Prezes Zarządu
mgr inż. Paweł Gryka – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i GZM
mgr inż. Zdzisław Wilczak – Społeczny Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:
Leszek Mazurek – Przewodniczący Rady
Tomasz Błędowski
Sławomir Cichocki
Marianna Majewska
Zygmunt Masiarz
Zbigniew Ostrowski
Mirosław Siara
Jadwiga Warchoł
Izabela Zielińska